naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
charakteristika MŠ
poplatky
plánované akce
a aktivity
kroužky
dokumenty
informace pro rodiče předškoláků
fotogalerie
napište nám
autor stránek

naše MŠ

 

naše akce

Konec školního roku

Zahradní slavnost

Indiáni

Cvičení se Sokolem

Policie a bezpečnost dětí

Výlet Žleby

Den dětí

Běstvina

Vycházka s panem hajným

Hasiči SDH Běstvina

Minioslavička "dne maminek" 

Čáry, máry

Velikonoční přípravy

Základní škola Třemošnice

KD Třemošnice

Třídíme odpady

Pohádka Myšák Pišta

Zvířátka kolem nás

Řemesla v naší vesnici

Karneval

Setkání u vánočního stromu

Co přinesl Ježíšek

Adventní přípravy - perníčky

Sněhulákování na školní zahradě

Mikuláš ve školce

Vzpřímení a Pokřivení

Tvoření s rodiči
na vánoční výstavu

Divadlo Rózy Blechové
a představení "Červená Karkulka"

Svatý Martin a jeho "bílý kůň"

Pečení štrúdlu

Společné odpoledne rodičů a dětí v MŠ

První dny dětí ve školce

Kutná Hora - Smysluplná zahrada

Den dětí a pěší výlet
do Pařížova

Policie v MŠ

Ukázka práce hasičů

Slet čarodějnic
poplatky


Úplata za předškolní vzdělávání - 0,- Kč (po dohodě se zřizovatelem - OÚ Běstvina)

nové
Dopol. přesnídávka: 8,- Kč / pro děti s OŠD 8,- Kč
Oběd :                   20,- Kč / pro děti s OŠD 22,- Kč
Odpol. svačina :      8,- Kč / pro děti s OŠD 8,- Kč
(OŠD - děti s okladem školní docházky)

Platbu za stravné je nutné poukázat bezhotovostním způsobem předem, nejpozději do 25. dne předchozího měsíce na účet ŠJ (19-1145457399/0800). Všechna objednaná jídla, která nebyla řádně odhlášena budou strávníkům započítána jako odebraná.
Vyrovnání záloh 2 x ročně vždy k 31.12. a 30.6.

Opakované neuhrazení stravného v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d). Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem do 12:00 hodin. Při onemocnění si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci, na ostatní dny je nutno dítě odhlásit.