naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
charakteristika MŠ
poplatky
plánované akce
a aktivity
kroužky
dokumenty
informace pro rodiče předškoláků
fotogalerie
napište nám
autor stránek

naše MŠ

 

naše akce

Minioslavička "dne maminek" 

Čáry, máry

Velikonoční přípravy

Základní škola Třemošnice

KD Třemošnice

Třídíme odpady

Pohádka Myšák Pišta

Zvířátka kolem nás

Řemesla v naší vesnici

Karneval

Setkání u vánočního stromu

Co přinesl Ježíšek

Adventní přípravy - perníčky

Sněhulákování na školní zahradě

Mikuláš ve školce

Vzpřímení a Pokřivení

Tvoření s rodiči
na vánoční výstavu

Divadlo Rózy Blechové
a představení "Červená Karkulka"

Svatý Martin a jeho "bílý kůň"

Pečení štrúdlu

Společné odpoledne rodičů a dětí v MŠ

První dny dětí ve školce

Kutná Hora - Smysluplná zahrada

Den dětí a pěší výlet
do Pařížova

Policie v MŠ

Ukázka práce hasičů

Slet čarodějnic
charakteristika MŠ


MŠ je samostatné zařízení - příspěvková organizace obce Běstvina. Byla otevřena v roce 1964 a průběžně prochází rekonstrukcí a modernizací. Před stavbou této budovy fungovala MŠ v prostorách starého domu uprostřed obce přímo proti obecnímu úřadu. Tyto prostory byly nevyhovující, stísněné. Budova neměla vlastní kuchyni -
děti si obědy donášely z domu nebo na obědy domů docházely a opět se vracely. Budova byla vlhká a studená. Proto se občané rozhodli v té době populárnímu kroku v akci „Z“ a za podpory obce postavili novou budovu pro 25 - 30 dětí. 

Naše mateřská škola je jednotřídní, spíše rodinného typu. Budova je umístěna v zahradě s velkým množstvím zeleně a vzrostlých stromů v klidné lokalitě obce. Zahrada je velmi častým místem dětských her i činností během celého školního roku. Vzhledem k tomu, že v okolí MŠ je spousta lesů, rybníků a krásné přírody využíváme ji k vycházkám, výletům a vedeme nenásilně děti k ochraně přírody, jejímu pozorování, poznávání a využívání ke hrám i pracovním činnostem, čímž se snažíme nenásilnou a přirozenou cestou rozšiřovat oblasti zájmu dětí, uspokojovat jejich potřeby a touhy po vzdělání a vychovat z dětí samostatné a sebevědomé osobnosti.

Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Snažíme se, aby péče byla co nejlepší pro všechny věkové skupiny, aby děti vše poznávaly přirozenou cestou, byly spokojené, šťastné a do MŠ se rády vracely.
Dále spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou v Chrudimi, Základní školou v Třemošnici a se zřizovatelem OÚ Běstvina.

Režim dne
6.45 - 8.30 Volné hry dle zájmu dětí , individ. péče, předškol. příprava (doba určená pro příchod dětí do mateřské školy 
                 a předávání osobně pedagogickým pracovníkům, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry 
                 a zájmovou činnost) 
                 Ranní kruh
                 Pohybová chvilka
8.30 - 8.45 Přesnídávka
8.45 - 9.30 Dopolední činnosti - hry a činnosti řízené učitelkou
                 (řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj,
                 prováděné podle školního rámcového programu, skupinové práce i samostatné činnosti
9.30 - 11.30 Pobyt dětí venku 
11.30 - 12.00 Oběd a osobní hygiena
12.00 - 13.35 Spánek a odpočinek dětí, poslech pohádek, klidové činnosti, IP s předškoláky 
13.35 - 13.55 Hygiena, odpolední svačina
13.55 - 15.30 Hry a činnosti do rozchodu , individ.péče
                 (volné činnosti a aktivity řízené pedagogickými pracovníky, činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného
                 počasí na zahradě mateřské školy, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci nejpozději)