naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
charakteristika MŠ
poplatky
plánované akce
a aktivity
kroužky
dokumenty
informace pro rodiče předškoláků
fotogalerie
napište nám
autor stránek

naše MŠ

 

naše akce

Konec školního roku

Zahradní slavnost

Indiáni

Cvičení se Sokolem

Policie a bezpečnost dětí

Výlet Žleby

Den dětí

Běstvina

Vycházka s panem hajným

Hasiči SDH Běstvina

Minioslavička "dne maminek" 

Čáry, máry

Velikonoční přípravy

Základní škola Třemošnice

KD Třemošnice

Třídíme odpady

Pohádka Myšák Pišta

Zvířátka kolem nás

Řemesla v naší vesnici

Karneval

Setkání u vánočního stromu

Co přinesl Ježíšek

Adventní přípravy - perníčky

Sněhulákování na školní zahradě

Mikuláš ve školce

Vzpřímení a Pokřivení

Tvoření s rodiči
na vánoční výstavu

Divadlo Rózy Blechové
a představení "Červená Karkulka"

Svatý Martin a jeho "bílý kůň"

Pečení štrúdlu

Společné odpoledne rodičů a dětí v MŠ

První dny dětí ve školce

Kutná Hora - Smysluplná zahrada

Den dětí a pěší výlet
do Pařížova

Policie v MŠ

Ukázka práce hasičů

Slet čarodějnic
charakteristika MŠ


MŠ je samostatné zařízení - příspěvková organizace obce Běstvina. Byla otevřena v roce 1964 a průběžně prochází rekonstrukcí a modernizací. Před stavbou této budovy fungovala MŠ v prostorách starého domu uprostřed obce přímo proti obecnímu úřadu. Tyto prostory byly nevyhovující, stísněné. Budova neměla vlastní kuchyni -
děti si obědy donášely z domu nebo na obědy domů docházely a opět se vracely. Budova byla vlhká a studená. Proto se občané rozhodli v té době populárnímu kroku v akci „Z“ a za podpory obce postavili novou budovu pro 25 - 30 dětí. 

Naše mateřská škola je jednotřídní, spíše rodinného typu. Budova je umístěna v zahradě s velkým množstvím zeleně a vzrostlých stromů v klidné lokalitě obce. Zahrada je velmi častým místem dětských her i činností během celého školního roku. Vzhledem k tomu, že v okolí MŠ je spousta lesů, rybníků a krásné přírody využíváme ji k vycházkám, výletům a vedeme nenásilně děti k ochraně přírody, jejímu pozorování, poznávání a využívání ke hrám i pracovním činnostem, čímž se snažíme nenásilnou a přirozenou cestou rozšiřovat oblasti zájmu dětí, uspokojovat jejich potřeby a touhy po vzdělání a vychovat z dětí samostatné a sebevědomé osobnosti.

Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Snažíme se, aby péče byla co nejlepší pro všechny věkové skupiny, aby děti vše poznávaly přirozenou cestou, byly spokojené, šťastné a do MŠ se rády vracely.
Dále spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou v Chrudimi, Základní školou v Třemošnici a se zřizovatelem OÚ Běstvina.

Režim dne
6.45 - 8.30 Volné hry dle zájmu dětí , individ. péče, předškol. příprava (doba určená pro příchod dětí do mateřské školy 
                 a předávání osobně pedagogickým pracovníkům, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry 
                 a zájmovou činnost) 
                 Ranní kruh
                 Pohybová chvilka
8.30 - 8.45 Přesnídávka
8.45 - 9.30 Dopolední činnosti - hry a činnosti řízené učitelkou
                 (řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj,
                 prováděné podle školního rámcového programu, skupinové práce i samostatné činnosti
9.30 - 11.30 Pobyt dětí venku 
11.30 - 12.00 Oběd a osobní hygiena
12.00 - 13.35 Spánek a odpočinek dětí, poslech pohádek, klidové činnosti, IP s předškoláky 
13.35 - 13.55 Hygiena, odpolední svačina
13.55 - 15.30 Hry a činnosti do rozchodu , individ.péče
                 (volné činnosti a aktivity řízené pedagogickými pracovníky, činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného
                 počasí na zahradě mateřské školy, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci nejpozději)